‘Sevgi İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine’ Hoşgeldiniz.

AİLE EĞİTİMİ VE DANıŞMANLıĞı

GELİŞİM
TARAMA TESTLERİ

SOSYAL YARDıMLAR VE DESTEKLER

Neden SEVGİ İLGİ ÖZEL EĞİTİM ?

Kuruluş amacımız; okulu, okumayı ve öğrenmeyi sevdirmek. Bundan dolayı bizim için oyun; oyun değil bir eğitim aracıdır.

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren inanımaz bir hızla çevrelerinde gördükleri ve duydukları herşeyi öğrenerek hafızalarına kaydederler.

Sürekli bir gelişme halinde olan beyinlerine doğru ve sağlıklı bilgi akışı sğalamak zorundayız. Bu nedenle bireyi ve davranışklarını doğru analiz edebilmek, ihtiyacı olan destek
programını oluşturabilmek için uzman ve test uygulama sertifikasına sahip psikologlar tarafından değerlendirilmelidir. Buradan ön değerlendirme formlarına ulaşabilirsiniz.

homepgae_child2

DİL KONUŞMA

Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en
önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde olan biteni anlamaya, istek ve
ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır. Dil, genellikle konuşma ile aynı kavram gibi
algılanmakla birlikte konuşmayı, yazmayı ve sembollerle ifade etmeyi de içeren daha geniş kapsamlı
bir kavramdır. Konuşma ise seslerin fiziksel olarak &uu[...]

DİL KONUŞMA

İŞİTME

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı
anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler
yaratmaktadır. İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda
algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel
eğitime ihtiyaç duymaktadır.
Günümüzde işitme kaybı tanısı birçok bireye k&uu[...]

İŞİTME

ÖZEL ÖĞRENME

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen önde değişim oluşturma sürecidir.
Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin
sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü
özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim
anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bir[...]

ÖZEL ÖĞRENME

ZİHİNSEL ENGEL

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya
yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama
yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan
yetenek ve diğer davranış biçimleri geliştirdiği süreçlerin tamamı eğitim aracılığıyla edinilir. Tüm
bireyler gibi zihi[...]

ZİHİNSEL ENGEL

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocuğunuzun Eğitim ve Refahı ana önceliğimizdir

GALERİ

  • Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümüne Hocalarımızın Katılımları
  • Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümüne Hocalarımızın Katılımları
  • Üsküdar Üniversitesi Odyoloji Bölümüne Hocalarımızın Katılımları
  • Aydın Üniversitesi Panel

Son Eklenen Haberler