‘Sevgi İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine’ Hoşgeldiniz.

AİLE EĞİTİMİ VE DANıŞMANLıĞı

GELİŞİM
TARAMA TESTLERİ

SOSYAL YARDıMLAR VE DESTEKLER

Neden Sevgi İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ?

Kuruluş amacımız; okulu, okumayı ve öğrenmeyi sevdirmek. Bundan dolayı bizim için oyun; oyun değil bir eğitim aracıdır.

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren inanımaz bir hızla çevrelerinde gördükleri ve duydukları herşeyi öğrenerek hafızalarına kaydederler.

Sürekli bir gelişme halinde olan beyinlerine doğru ve sağlıklı bilgi akışı sğalamak zorundayız. Bu nedenle bireyi ve davranışklarını doğru analiz edebilmek, ihtiyacı olan destek
programını oluşturabilmek için uzman ve test uygulama sertifikasına sahip psikologlar tarafından değerlendirilmelidir. Buradan ön değerlendirme formlarına ulaşabilirsiniz.

homepgae_child2

DİL KONUŞMA

Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde olan biteni anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır. Dil, genellikle konuşma ile aynı kavram gibi algılanmakla birlikte konuşmayı, yazmayı ve sembollerle ifade etmeyi de içeren daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Konuşma ise seslerin fiziksel olarak üretilmesi ve dili kullana[...]

DİL KONUŞMA

FİZİK TEDAVİ

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen yönde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendine özgü özellikleri, ilgi, yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özelli[...]

FİZİK TEDAVİ

İŞİTME

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.

Günümüzde işitme kaybı tanısı birçok bireye küçük yaşlar[...]

İŞİTME

ÖZEL ÖĞRENME

ÖZEL ÖĞRENME

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen önde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır. Çağdaş [...]

ÖZEL ÖĞRENME

YAYGIN GELİŞİMSEl BOZUKLUK (OTİZM)

   Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegra[...]

YAYGIN GELİŞİMSEl BOZUKLUK (OTİZM)

ZİHİNSEL ENGEL

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek ve diğer davranış biçimleri geliştirdiği süreçlerin tamamı eğitim aracılığıyla edinilir. Tüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan birey[...]

ZİHİNSEL ENGEL

DUYU BÜTÜNLEME

Duyu Bütünleme Nedir?
Duyu bütünleme, duyuların kullanılmak üzere organize olmasıdır(düzenlenmesi).Duyu bütünleme, terapi prensiplerini kendinden referans alan ve geliştiren, hem bir teori ve hem de bir çerçevedir. Kişilerin nörobiyolojik yeteneklerini hesaba katarak ,duysal bilgileri işler ve entegre eder ve bu yeteneklerin değişik/geniş &ccedi[...]

DUYU BÜTÜNLEME

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocuğunuzun Eğitim ve Refahı ana önceliğimizdir

GALERİ

  • Grup derslerinde etkinliklerimiz devam ediyor
  • 23 Nisan 2018
  • 23 Nisan 2018
  • Öğretmenler Günü

Son Eklenen Haberler